Refundace startovného juniorských účastníků

Startovné juniorských závodníků PMČR bude dotováno ze strany AeČR až po fyzické registraci soutěžícího a následně bude připsáno na jeho osobní konto.
Refundace startovného nezbavuje juniory povinnosti uhradit startovné v termínu stanoveném v Místních propozicích – viz odst. 1.3.